disclaimer - voor de juistheid en volledigheid
De informatie op deze website is door dicode met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dicode verstrekt via deze website louter informatie over producten en diensten die door onze onderneming worden aangeboden.
Wijzigingen aan de inhoud van de website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Dicode aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Dicode aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie en tarieven op de pagina’s.
webhosting

Klantnummer:
Wachtwoord:
dicode - maatwerk dicode - webdesign dicode - resellers